A. Introducere

 1. ConfidenÈ›ialitatea vizitatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi È™i ne luăm angajamentul să o protejăm. Această politică explică cum vom face acest lucru.
 2. Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când vizitaÈ›i website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitaÈ›i website-ul nostru.

B. Colectarea informațiilor personale si scopul prelucrării

S.C. MOVE IT SMART S.R.L. în calitate de operator de date cu caracter personal nu procesează datele dumneavoastră cu carcter personal prin intermediul acestui website.

C. Modificări

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când, publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Trebuie să verificaÈ›i ocazional această pagină pentru a vă asigura că înÈ›elegeÈ›i orice modificare adusă acestei politici. Vă putem anunÈ›a despre modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin sistemul de mesagerie privată de pe website-ul nostru.

D. Drepturile dumneavoastră cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Conform legislaÈ›iei în vigoare ( Regulamantul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecÈ›ia persoanelor fizice în ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date), dumneavoastră ca È™i utilizator, în calitate de persoană vizată beneficiaÈ›i de următoarele drepturi:

Toate aceste drepturi se exercită prin cerere scrisă, datată È™i semnată, înaintată operatorului, cu excepÈ›ia dreptului de a se adresa autorității de supraveghere È™i justiÈ›iei  care se exercită prin cerere scrisă înaintată autorității de supraveghere È™i respectiv instanÈ›ei de judecată competente.

E. Site-uri terțe

Site-ul nostru include hyperlink-uri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu de facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

F. Actualizarea informațiilor

Actualizăm websiteul de câte ori este nevoie pentru a păstra informaÈ›iile cu privire la soluÈ›iile È™i serviciile noastre actualizate.

G Cookie-uri

Website-ul nostru foloseÈ™te cookie-uri. Cookie-ul este un fiÈ™ier care conÈ›ine un identificator (un È™ir de litere È™i numere), care este trimis de un server web către un browser È™i care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser È™i va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepÈ›ia cazului în care acesta este È™ters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârÈ™itul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu conÈ›in de obicei informaÈ›ii care identifică personal un utilizator, dar informaÈ›iile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informaÈ›iile stocate È™i obÈ›inute prin cookie-uri. {SELECTAÈšI FORMULAREA ADECVATÄ‚ Pe site-ul nostru folosim doar cookie-uri de sesiune / doar cookie-uri persistente / atât cookie-uri persistente, cât È™i de sesiune.}

 1. Numele cookie-urilor pe care le folosim pe website-ul nostru și scopurile pentru care sunt utilizate acestea pot fi găsite mai jos:
  1. Folosim Google Analytics È™i Adwords pe website-ul nostru pentru a recunoaÈ™te un computer atunci când un utilizator {INCLUDEÈšI TOATE UTILIZÄ‚RILE PENTRU CARE SUNT FOLOSITE COOKIE-URI PE WEBSITE-UL DVS., vizitează website-ul / urmăreÈ™te utilizatorii cât timp navighează pe website / permite activarea unui coÈ™ de cumpărături pe website / îmbunătățeÈ™te capacitatea de utilizare a website-ului / analizează utilizarea website-ului / administrează website-ul / previne fraudele È™i îmbunătățeÈ™te securitatea website-ului / personalizează website-ul pentru fiecare utilizator / direcÈ›ionează reclame care pot fi de interes deosebit pentru utilizator / descrieÈ›i scopul (scopurile)};
 2. Majoritatea browser-elor vă permit să refuzaÈ›i să acceptaÈ›i cookie-uri – de exemplu:
  1. în Internet Explorer (versiunea 10) puteÈ›i bloca cookie-urile utilizând suprascrierea setărilor de manipulare a cookie-urilor, disponibile printr-un clic pe „Instrumente”, „OpÈ›iuni de Internet”, „ConfidenÈ›ialitate”, apoi „Avansat”;
  2. în Firefox (versiunea 24) puteÈ›i bloca toate cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „OpÈ›iuni”, „ConfidenÈ›ialitate”, selectând „UtilizaÈ›i setări personalizate pentru istoric” din meniul derulant È™i debifând „AcceptaÈ›i cookie-uri de la website-uri”; È™i
  3. în Chrome (versiunea 29), puteÈ›i bloca toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare È™i control”, făcând clic pe „Setări”, „AfiÈ™aÈ›i setările avansate” È™i pe „Setări de conÈ›inut”, apoi selectând „BlocaÈ›i site-urile să trimită orice date” la rubrica „Cookie-uri”.

Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru.

 1. PuteÈ›i È™terge cookie-urile deja stocate pe computer – de exemplu:
  1. În Internet Explorer (versiunea 10), trebuie să È™tergeÈ›i manual fiÈ™ierele cookie (puteÈ›i găsi instrucÈ›iuni despre cum puteÈ›i face acest lucru la http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. În Firefox (versiunea 24), puteÈ›i È™terge cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „OpÈ›iuni” È™i „ConfidenÈ›ialitate”, apoi selectând „UtilizaÈ›i setări personalizate pentru istoric”, făcând clic pe „AfiÈ™are cookie-uri”, apoi pe „ȘtergeÈ›i toate Cookie-urile“; È™i
  3. în Chrome (versiunea 29), puteÈ›i È™terge toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare È™i control”, făcând clic pe „Setări”, „AfiÈ™aÈ›i setările avansate” È™i pe „ȘtergeÈ›i datele de navigare”, apoi selectaÈ›i „ȘtergeÈ›i cookie-urile È™i alte date despre website È™i plugin-uri” È™i faceÈ›i clic pe „ȘtergeÈ›i datele de navigare”.
 2. Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri.

H. Responsabil GDPR

În conformitate cu art. 37 al regulamentului privind protecÈ›ia datelor cu caracter personal (GDPR), operatorul S.C. MOVE IT SMART  S.R.L  a desemnat un  responsabil pentru protecÈ›ia datelor care poate fi contactat prin email la adresa:  office@moveits.ro.